ابزارهای گرافیکی ( 3d objects , texture , lights , brushes ) ...

تصاویر   ALPHA

عناصر کلاسیک رایج معماری

نورهای IES

مدل انسان 3D

 • حجم :  43mb

مدل پرده 3D

متریال خیابان و آسفالت

قلمهای کاربردی photoshop

مدل ماشین 3D

 • حجم :  13mb

 • حجم :  10mb

 • سواری - اتوبوس - ون - وانت - تاکسی

 • حجم :  29mb

بلاکهای راندو  فوتوشاپ داخلی

تکسچر و ابجکت فرش

تکسچر کف سازی

پس زمینه  های معماری

 • حجم :  126mb

 

 • حجم :  1mb

 

 • 36 عدد کف سازی
 • حجم :  6mb

 

 • حجم :  5mb

 

 دوربن  Vray Physcal Cammera

بلاکهای راندو پرسوناژ

بلاکهای راندو ماشین

بلاکهای راندو فوتوشاپ خارجی

 • حجم :  0.1 MB
 
 • حجم :  1mb

 

 • حجم :  13mb

 

 • حجم :  126mb