• دوره های انیمیشن و  گرافیک  :

  • 3ds Max  - Architectural 

  • 3ds Max - Animation

  • V-Ray

  • Mental Ray

  • Poser

  • Photoshop

  • Corel

  • After Effect

  • Premier

  • Real Flow

  • Flash( فیلم های آموزشی)

  • Lumion ( فیلم های آموزشی)

 

 

 • دوره های برنامه نویسی   :

  • Action Script

  • C - C#

  • Data Structure

  • ASP

  • Access

 

 

( مراجعه به قسمت  فیلم های آموزشی)