دوره مجازی فوتوشاپ و پست پرو معماری                                        OmiX.IR

 

  
 • سرفصل ها و تمرینهای طول دوره آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

   
 • نمونه تدریس : تولید جلوه نور حجمی

 

 

 • فهرست مطالب دوره مجازی فوتوشاپ و پست پرو معماری

   

  • جلسه اول : مفاهیم و کنترل اولیه و کلی بر روی عکسها  1:12
  • جلسه دوم  : انتخابها 1:22
  • جلسه سوم  :  رنگها و مفاهیم رنگی 2:03
  • جلسه چهارم : تنظیمات رنگی و اصلاح رنگ
  • جلسه پنجم  : ابزارهای نقاشی 1
  • جلسه ششم  : ابزارهای نقاشی 2
  • جلسه هفتم : fx لایه ها
  • جلسه هشتم : نقاب ها
  • جلسه نهم : مسیرها
  • جلسه دهم : فیلتر ها
  • جلسه یازدهم : اکشن ها

   

 • ورکشاپ های تکمیلی

   

  • ورکشاپ 1 :  شیت  بندی  
  • ورکشاپ 2 :  پست پرو  پروژه خام از دید ناظر
  • ورکشاپ 3 :  پست پرو  پروژه خام از دید پرنده
  • ورکشاپ 4 :  Vray Element ها و پست پرو صحنه MAX - Vray

 

 • برای دریافت فایل تمرین ها به صفحه دانلود مراجعه نمایید.