ورک شاپهای فوتوشاپ و پست پرو معماری                                       OmiX.IR

 

 

 

 

 

 

 

ورک شاپهای فوتوشاپ و پست پرو معماری
 • برای دانلود ابتدا ثبت نام نمایید ورکشاپ 1 :  شیت  بندی  
  • نکات اولیه ترکیب بندی
  • نقد و بررسی شیت های خوب و بد
  • ساخت یک نمونه شیت با استانداردهای گفته شده

   

 • برای دانلود ابتدا ثبت نام نمایید ورکشاپ 2 :  پست پرو  پروژه خام از دید پرنده
  • وارد نمودن کار خام و تنظیمات اولیه
  • ایجاد V-Ray Wirecolor
  • استقاده از fx لایه ها در تولید متریال سطوح
  • استفاده از نقابها در فوتومونتاژ دید
  • استفاده از آرشیو اجسام دید پرنده