- تمرین های MAX

- ابزارهای گرافیک ( متریال  نور  مدل ...)

- پلاگین های رایج

- مدل سه بعدی بناهای معروف