- تمرین های MAX - ابزارهای گرافیک ( متریال  نور  مدل ...) - پلاگین های رایج - سایر